Friday, April 02, 2004

Jubel och klang!
Mitt intryck av Folkpensionsanstalten, som sitter på pengakistan beträffande bostads-, studie- och arbetslöshetsstöd, blir bara bättre och bättre. Då jag flyttade till denna, på pappret, tvåspråkiga stad var det större chans att få en önskan om regn i Sahara hörsammad, än att be om service på svenska vid FPA. Men undrens tid är inte förbi.

I dag ringde jag FPA för att höra mig för om bostadsbidragets vara eller icke vara. Jag skickade in min ansökan i början av februari och inte än heller har jag fått varken något beslut eller pengar. Och hör och häpna, kvinnan i andra ändan var inte vresig, inte heller upplyste hon mig om att i Finland pratar man finska. Nej, hon försökte så gott hon kunde på sin svenska och det räckte utmärkt för mig. Också då jag häromsistens var dit i egen hög person blev jag vänligt bemött, trots att den kvinnliga tjänstemannen som jag kallades till "blev tvungen" att hämta en person som kunde svenska. Det gick smärtfritt och alla var glada.

Att få service på svenska verkar ju fungera, men beror det sen på den nya språklagen (6.6.2003/423) som nyligen trädde i kraft vete gudarna... Pudelns kärna i språklagen är "att trygga den i grundlagen tillförsäkrade rätten för var och en att hos domstolar och andra myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska. Målet är att vars och ens rätt till rättvis rättegång och god förvaltning garanteras oberoende av språket samt att individens språkliga rättigheter förverkligas utan att han eller hon särskilt behöver begära det. " Hur illa rimmar inte det med regeringens planer på att slopa svenskan som obligatoriskt studentexamensämne? Då blir det ju en liten elit som får äran (???!!) att bli tjänsteman på ministerier, domstolar etc, dvs de som skrev svenskan i studentexamen. Struntade man i sin gröna, glada ungdom i det, och kommer sedermera underfund med att jo, jag vill bli notarie eller dylikt, ja då är det voi, voi. Shit happens. Hur kan man på riktigt begära av en femtonåring konkreta planer på det, eller de, framtida yrken han eller hon vill ha?

No comments: