Monday, April 26, 2004

Chosefritt!

Hillevi skriver krönikor på nätet om sin vardag som småbarnsmamma. Go Hillevi, go Hillevi! Min erfarenhet är att ens ett litet knyst om negativa, trötta känslor kring barnen och moderskapet är hysch-hysch tabu. Och alla vet bäst om andras barn. Det måtte vara svårt att stå pall, och därför är Hillevis texter ljuvliga att läsa!

No comments: