Tuesday, February 13, 2007

Stojetari

Pretty fascinating. The tale of Stojetari, or why people from Malax has a reputation of being gluttons for food, is often brought up as I'm born and raised in Malax. But the roots of the tale have been a bit ambiguous and now, I found an explanation to the story that differs from the "modern" one. This is an assumption regarding the background of the tale made by the municipal doctor Hampus Granfelt, in early 20th century, and the quote is from the book Malax 1914 – En undersökning av kommunalläkaren Hampus Granfelt om Malaxborna och deras levnadsförhållanden i tidigt 1900-tal, published by Malax museiförening.


"Man hör ofta isynnerhet i Österbotten uttrycket “äta som en Malaks storätare”, dock tror jag ej att malaksbon äter mera än hans grannar i norr och söder, öknamnet torde tilldelats honom af hans granne i norr såsom jag hört uppgifvas, emedan malaksbon förut vid sina stadsresor ofta medförde ”matsäck”. Födan är mycket enkel och saknar omväxling, de förnämsta födoämnena utgöras af bröd, potäter, mjölk, gröt eller välling, smör, som dock i allmänhet ej förekommer vid hvarje måltid, salt fisk och salt kött, det sistnämnda torde dock vara en ganska sällsynt gäst på matbordet." (pages 32-33)

No comments: