Wednesday, May 26, 2004

Ny look, new mission!
Nu har jag ansat lite i rabatten och piffat upp sidan. Nu återstår det att få tid över att skriva lite också :)

Eftersom jag numera är doktorand så lär det bli en hel del mer skrivet i min blogg. Men nu aktualiseras frågan jag grunnat på en längre tid, ska jag blogga på engelska eller svenska. Hittills har jag, som synes, i mina noserier på hur det är att blogga skrivit på svenska, eftersom det faller sig naturligt att använda modersmålet. Men eftersom detta är en forskningsblogg är jag ju intresserad av att diskutera med andra forskare och bloggare, och då begränsas min publik och mina kontakter väsentligt om jag använder svenska. De flesta forskare inom webbloggar och Internet jag känner till är de facto inte från Norden, så majoriteten av forskarna skulle inte ha någon större glädje av att läsa mina funderingar.

Man kunde ju tänka sig att jag skriver den här bloggen enbart för mig själv, och använder den som en personlig, virtuell skrivbordslåda där jag kan förvara intressanta idéer och uppslag, papers och nyheter. Därmed kunde jag skriva på min egen österbottniska dialekt om jag så ville. Jo, förvisso, men jag är övertygad om att både arbetsprocessen och resultatet, dvs avhandlingen, vinner på att intresserade läsare och kolleger kan läsa varandras bloggtexter och kommentera. Jag tror det är viktigt att arbetsprocessen som leder till en avhandling inte försiggår isolerat och utan impulser utifrån. Och en weblog på Internet är väl ett ypperligt sätt att byta åsikter och erfarenheter, och ge kolleger emellan nya uppslag och visioner. Som landet ligger i dag tror jag att det görs bäst genom att skriva på engelska.

This being the case, Paeonia hereby enters a far greater scene with a far greater audience. From now on, Paeonia is a researcher blog in English.

No comments: