Friday, November 10, 2006

PhD-student's haiku poem

En höstlig doktorandkurs i Danmark
fick en aningen försenad avspark.
Men väl framme på ort
och kråset blivit smort
krossades illusionen om en lekpark.

Ett intensivt program tog fart
med syftet att göra mig smart.
Men lägesrapporten i halvtid
indikerar en övergödd humanoid
vars hjärna till pølse smalt.

In short: one week of intense academic work, sometimes for 13 h/day, in Denmark has been fun, inspiring but somewhat exhausting.

Update: Photos from the PhD week here.

No comments: